Schoolfotografie

Schoolfotografie

2015 – heden

De opdracht:

Schoolfotografie op het basis- en middelbaar onderwijs, de opdracht lijkt eenvoudig. Fotografeer binnen een schooldag alle leerlingen en leraren.

Zorg voor een klassenfoto waarop iedereen zichtbaar is en in de lens kijkt en een herkenbaar individueel portret.

Klassenfoto

Mijn aanpak:

Een opdracht waarin verrassend genoeg niet fotografie het meest essentiële facet blijkt te zijn. Maar communicatie en flexibiliteit nodig zijn om de opdracht te doen slagen.

Mijn doel is altijd om de dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik wil de leerlingen een goed gevoel te geven en de onrust binnen de school tot een minimum te beperken. Dit is alleen mogelijk door vanaf het begin van de dag duidelijke afspraken te maken met de contactpersoon. Het is aan mij om tijdig van eventuele knelpunten te voorzien en hier samen een passende oplossing voor te realiseren.

Daarnaast is het niet mogelijk om tot een kwalitatief goed eindproduct te komen, zonder goed te communiceren met de overige leden van het fotografenteam, de leerlingen en op het einde van de dag een terugkoppeling te geven aan de binnendienst.